Eylül 2019-BTHaber / Çevresel Farkındalık Her Yaşın Ödevi Olmalı

Eylül 2019-BTHaber

Takip etme alışkanlığımız olan Twitter’ın farklı yorumları buluşturan ‘hashtag’ konsepti 12 yaşına bastı. Kadın cinayetlerinden çevre katliamlarına, derbi maçlar ve spor takımlarının bilgilerine kadar birçok başlıkta bu konsept, gazetelerden daha fazla gündem oluşturuyor, biz kimlerle birlikte nefes aldığımızı acısıyla tatlısıyla görüyoruz. Twitter fenomenleri ‘hashtag’ ile paylaşımlar yapar, ‘Beğeni’ rakamlarını yükseltirken, TV dizileri ve oyuncuları, belirttiğim gibi yerli-yabancı spor kulüpleri de ‘hashtag’ nimetlerinden yararlanıyor. ABD Başkanı Trump’ın halet-i ruhiyesini bile Twitter mesajlarından takip ediyoruz. Yerli-yabancı etiketler her daim takibimizde.

Bu yıl ikincisine imza atılan 3M’in yetenek temelli gönüllülük hizmet programı 3M Impact kapsamında 100 3M çalışanı, sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütecekleri çalışmalar için 8 farklı ülkeye gitmiş. Ülkelerin uzun süredir devam eden toplumsal sorunlarına çözüm bulmayı hedefleyen 3M Impact projesinde Almanya, ABD, Kosta Rika, Şili, Kanada, Meksika ve Guatemala’dan 12 3M çalışanı Türkiye’ye gelirken 3M Türkiye’den de Pazarlama Uzmanı Orçun Karakışla Hindistan’a, Proje Mühendisi Deniz Gökçe Panama’ya, Pazarlama Uzmanı Merve Şener Fas’a, Satış Müdürü Serkan İlgün Romanya’ya gitmiş. Kişisel gelişim ve toplumsal fayda adına çok yerinde bir proje.

Bu hafta çevresel gündemim yoğun. Yazı kışı baharları altüst eden iklim değişiklikleri yüzünden tüm dünya çevreyi, insan hayatını ve nihayetinde ekonomiyi kurtaracak çözüm yolları peşinde. Örneğin; Wind Europe araştırmasına göre, rüzgar enerjisi sayesinde 819 milyon ton karbondioksitten kurtulan ve 300 bin kişiye istihdam sağlayan Avrupa Birliği (AB), nispeten yüksek duyarlılığı ile adımlar atıyor. Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın’a göre de ekonomik kalkınmayı güçlendirmek ve iklimsel hedeflere ulaşmak için en değerli çözüm yolu rüzgar enerjisinden geçiyor. Sonuçta rüzgar enerjisi ile istihdam yaratarak, karbon emisyonlarını azaltarak, yerel yatırımları teşvik ederek ve enerji yoksulluğunu azaltarak küresel kalkınma ve iklim hedeflerine katkıda bulunmak imkansız değil. Buna karşılık fosil yakıtlar hem sonsuz değil hem de işlenmesi çevresel ve maliyet bazlı pahalı süreçlerin kaynağı. Ali Aydın’ın verdiği bilgiye göre Avrupa elektrik ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılayan rüzgar enerjisi, 2050’de Avrupa’nın elektrik ihtiyacının yarısını sağlayan enerji sistemlerinin temel taşı olabilir. Çünkü rüzgar enerjisi sayesinde 2011-2016 arasında AB, 819 milyon ton CO²’den kurtulmuş. Bizde de bu adımların artması dileğiyle…

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve toplam aktif büyüklükleri 17 trilyon doları aşan global 30 üye bankanın ortak çalışması sonucu belirlenen “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”ne (Principles for Responsible Banking) kurucu imzacı (Founding Signatory) olarak katılmış. Böylece bankacılık sektörünün Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor, bankacılık sektörüne strateji, portföy ve işlemler gibi her kademede ve her faaliyet alanında sürdürülebilirliği gözeten kapsamlı bir çerçeve sunuluyor. Temmuz itibarıyla tamamlanan ve UNEP FI tarafından duyurulan prensipler, 22 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında lanse edilecek. TSKB Genel Müdürü Suat İnce’nin belirttiği gibi, Sorumlu Bankacılık Prensipleri, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında itici güç niteliğinde.

Finans sektörü BM Toplantısı için New York’a giderken, Türk markası SDG4Kids de BM Sürdürülebilir Kalkınma İçin Hedef 2030 yol haritasından hareketle çocuklar için eğlenceli, merak uyandırıcı ve öğretici bir oyun tasarlamış. Gezegen ve insanlık için çözüm üretmeye yönelik strateji oyunu olan “Dünyanın Geleceği” oyununu edinmek ve detaylar için adresimiz https://sdg4kids.com/ ve @sdg4kids sosyal medya hesapları.

Geçtiğimiz yıl BTHABER Şirketler Grubu’nun KOBİ Destek Projesi kapsamında yer alan,

yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenmeye dayalı görüntü işleme çözümleri sunan Türk Ar-Ge şirketi Ayvos, geliştirdiği yapay zekaya dayalı yazılımlar ve Orman Genel Müdürlüğü’yle yürütülen proje kapsamında fotokapanlar üzerinden elde ettiği verilerle izinsiz kesim, kütük kaçakçılığı, kaçak hayvan otlatma gibi olaylara karşı ormanlarımızı koruyor. Ayvos, ayrıca fenolojik gözlem için geliştirdiği diğer Ar-Ge çözümü, yani yüksek bir direk üzerinde konumlandırılan video kameradan elde edilen verilerle ağaçların gelişim süreçlerindeki değişimleri takip edip, küresel ısınma gibi faktörlerin bitkiler ve ağaçlar üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri de önlemeyi amaçlıyormuş. “Orman yakanlar kül olsun” temennimizin paralelinde, Ayvos’un çevreci yenilikleri ve GETS (Görsel Elektronik Takip Sistemi) ürünü ile ilgili detaylar www.ayvosgets.com adresinde gündemimizde.

Haber Linki