Kasım 2020-ST Endustri / TÜRK MÜHENDİSLERİNDEN HİNDİSTAN'A YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜ

Kasım 2020-ST Endustri

TÜRK MÜHENDİSLERİNDEN HİNDİSTAN'A YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜ

Ayvos, Hindistan’daki bir lojistik şirketinin tren vagonlarına malzeme yüklenmesi sırasındaki sayımların yapılması için planladığı yapay zeka tabanlı projeyi hayata geçirdi.

Ayvos, Hindistan’daki önemli bir lojistik şirketinin tren vagonlarına malzeme yüklenmesi sırasındaki sayımların yapılması için planladığı yapay zeka tabanlı projeyi, Ar-Ge ve yazılım gücüyle üstlenerek başarıyla hayata geçirdi.

Firma, proje kapsamında üretim bandından taşınan gübre çuvallarının hangi vagona kaçar tane yüklendiğini tespit ve takip edilmesine imkan veren yapay zeka tabanlı uygulamasıyla ölçüm ve analiz gerçekleştiriyor.

Gübre çuvallarını üretim bandından alıp yaklaşık 4-5 metrelik mesafeye sırtında taşıyan işçilerin hangi vagona kaç tane çuvalı yüklediklerinin sayımını yapan uygulama tren istasyonunda yer alan platform ve kuleler üzerindeki elektrik altyapısının en uygun olduğu alanlarda kullanılıyor.

Vagon kapılarını görecek biçimde yukarıdan yaklaşık olarak 6 ila 9 metre yüksekliğine konumlandırılan IP kameralar, şirket tarafından geliştirilen GETS isimli çok katmanlı yapay sinir ağı tabanlı görüntü işleme altlığını kullanarak çuvalların sayımlarını yapıyor.

2021'DE HİNDİSTAN'DA YENİ PROJELERE BAŞLAYACAK

Hindistan’da 2021 yılında yeni projelere başlamayı hedefleyen firma, aynı zamanda herhangi nesne tespit ve takip altyapısı ile GETS sistemini Türkiye ve Hindistan başta olmak üzere birçok pazarda farklı senaryoların olası problemlerinin çözülmesinde seçenekler sunmayı da planlıyor.

Haber Linki